Wat is een magistraat persoon?

Wat is een magistraat persoon?

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt. In de praktijk wordt de term tegenwoordig alleen nog gebruikt bij de rechterlijke macht en bij burgemeesters.

Wat is een Eremagistraat?

Daarnaast zijn er parketmagistraten. Zij vormen samen het Openbaar Ministerie en vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. In de volksmond wordt de parketmagistraat die het woord voert ook wel ‘de openbare aanklager’ genoemd.

Wat doet magistraat?

Wat is, wat doet een magistraat? Je lost conflicten op en je houdt daarbij rekening met de wetgeving en regels. Je onderzoekt dossiers en je beslist over de opvolging van rechtszaken en over de wijze waarop dit moet gebeuren.

Wie worden bedoeld met de zittende magistratuur?

Onder zittende magistratuur wordt verstaan de rechters. Rechters spreken recht terwijl zij zitten. De magistratuur is een andere aanduiding voor de rechterlijke macht. Onder de rechterlijke macht vallen naast de rechters ook de officieren van justitie.

Wat doet een Parketjurist?

Vergelijkbaar met een referendaris bij de rechtbank, is de functie van parketjurist bij het openbaar ministerie. De parketjurist doet juridisch onderzoek, beheert opsporingsonderzoeken en stelt dagvaardingen, zittingsnota’s en adviezen op onder toezicht van een parketmagistraat.

Wat doet de onderzoeksrechter?

De onderzoeksrechter zoekt naar de waarheid waarbij hij zowel elementen in het voordeel als in het nadeel van de verdachte analyseert. Men spreekt daarbij van een onderzoek ‘à charge’ en ‘à décharge’. Hij doet daarvoor een beroep op de politie.

Wat is de taak van een raadsheer?

De Raadsheer is een lid van een hoger rechtsprekend college, zoals de Hoge Raad en het Gerechtshof. De Raadsheer is meestal een rechter. Ook een vrouwelijke Raadsheer wordt gewoon Raadsheer genoemd. Tot de taken van een Raadsheer behoort het vellen van een oordeel over het recht.

Hoe wordt ik parketmagistraat?

Voor een advocaat is tien jaar ervaring vereist, voor iemand met een juridische functie in de privésector twaalf jaar. Wie minstens vijf jaar ervaring heeft en slaagt in het examen, kan benoemd worden tot parketmagistraat.

Wat doet justitie?

De officier van justitie kan voor lichte strafbare feiten zelf een straf opleggen. Bij verdenking van het plegen van een ernstig misdrijf wordt de verdachte door de officier van justitie gedagvaard om zich voor de strafrechter te verantwoorden.

Wat is de taak van de rechtbank?

Ze beslissen of iemand de wet heeft overtreden, schuldig is aan een misdrijf of gelijk heeft in een conflict. In hun uitspraak leggen ze een passende maatregel, boete of straf op. Het oordeel van de rechter is bindend.

Wat is de zittende macht?

Zitten en staan De rechters worden de zittende magistratuur genoemd. Zittend spreken zij recht. Magistratuur is een deftig woord voor rechterlijke macht. Het klinkt dus een beetje raar maar de zittende macht zijn dus de rechters, en de staande macht zijn de officieren van justitie.

Wat is een raadsheer?

Wat is een raadsheer? Rechter bij het gerechtshof of de Hoge Raad. Ook een vrouwelijke raadsheer wordt raadsheer genoemd, want met een raadsvrouw/raadsman wordt een advocaat bedoeld.